Az alábbi cikkek a Tanító 2020/3-4. március-áprilisi számában olvashatók. Az idézetek az érdeklődés felkeltését szolgálják, az értékelés megalapozására önmagukban nem alkalmasak. Módszertani folyóiratunk megrendelhető itt.


Csépe Valéria: Nat 2020 — Általános alapelvek
"A kutatási adatok és a pedagógiai eredményességnek a NAT-javaslatok kidolgozását megelõzõ értékelései mind azt igazolják, hogy a tanulás, az iskolai elõmenetel és a felnõttkori elhelyezkedés, boldogulás szempontjából egyaránt legmeghatározóbb szakasz az iskola elsõ négy éve, azaz az alsó tagozat. ”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Ungár Ágnes: Nat 2020 — Magyar nyelv és irodalom
"Az iskolába lépõ gyermek kíváncsi. Ezt a kiváló motivációs alapot, amellyel rendelkeznek, gyorsan le tudjuk építeni, amikor nem vesszük figyelembe eltérõ fejlõdésû ütemüket, érdeklõdési körüket, különbözõ figyelmi képességeiket, fáradékonyságukat, életkorukat, és rövid idõn belül elvárásokkal szembesítjük õket: most itt kellene tartani, nem elõrébb, nem hátrébb, most erre kellene képesnek lenni, nem többre, nem kevesebbre és így tovább.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Móricz Márk: Nat 2020 — Matematika
"A mai világban vitatható a kétjegyûvel való osztás algoritmus ismeretének fontossága, hasznossága. Minden- esetre az alsó tagozatos diákok többségének nem könnyû az algoritmus végzése, és helyette hasznosabb ismereteket, képességeket sajátíthatnak el, gyakorolhatnak. Felsõ tagozaton elég megtanulni a kétjegyûvel való osztás algoritmusát (ha az szükséges).”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Smuta Attila: Nat 2020 — Reflexió
"A felsõs tananyaggal együtt legalább 307 (!) dalt kell(ene) tudnia egy általános iskolásnak! Ez egyszerûen irreális. Lenne ez inkább csak a fele, de azt a gyerekek bármikor s jó szívvel énekelnék! ”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Fejér Zsolt: Azt hiszem — Konfliktusok 3.
"Elhisszük végre, hogy az elsõ négy évfolyam tanítói gyakorlata nem csak a gyerekek többségének további iskolai pályafutását, tanulmányi eredményét határozza meg alapvetõen? Vagy továbbra is csupán akkor kapjuk fel a fejünket, amikor már vér folyik, tanárveréssel, egyre veszélyesebb helynek minõsülõ szakiskolákkal teli a sajtó, s a „pedagógiai” diskurzus sem szól másról, mint az iskolarendõrségrõl, a bekamerázott osztályteremrõl, a büntethetõség korhatárának további csökkentésérõl, a beilleszkedésre képtelennek nyilvánított cigány gyerekek hibáztatásáról, a szegregációról és az Arizona szobáról...? ”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Kissné Gera Ágnes: Hétköznapi tudomány
"Márk 8 éves: Ha nagy leszek, nekem is lesz alsós testvérosztályom. Én is tanítok nekik kísérleteket. Natasa 8 éves: Különleges volt, mert olyan dolgokkal kísérleteztünk, ami minden konyhában megtalálható. Elmeséltem apának és anyának, azt mondták, mi is kipróbáljuk ezeket otthon. Zsüli 9 éves: Sosem volt ilyen jó napom.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Dr. Taskó Tünde Anna: A Mûvészetalapú alprogram módszertana és innovációja
"A kritikai gondolkodás azt jelenti, hogy a gyermek egy udvarias szkepticizmussal viszonyul az új információkhoz, megtanulja, hogy hogyan kell kérdéseket megfogalmazni és milyen kérdéseket kell feltenni, továbbá megtanulja azt is, hogy hogyan kell érvelni, mikor és milyen módszerrel tegye azt.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Demeter Katalin: A világismeret nevelése
"A matematikaórákon a tanulók számtalan esetben oldanak meg szöveges feladatokat. Azonban ritkán fordul elõ, hogy maguk alkotnának szövegeket adott egyenletre vagy maguk által keresett, talált adatokból írnának szöveges feladatokat.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Bartalis Boróka–Kádár Edit–Tamás Adél: Mi kell a magyartanárnak?
"Jobbnak látnánk tehát, ha a gyerekek nem egy beléjük sulykolt kirekesztõ normarendszerrel érkeznének az ötödik osztályba, hanem minél több beszélt nyelvi tapasztalattal, illetve azzal az érdeklõdõ kíváncsisággal, ami alapos megfigyelésre, kérdésfelvetésre, reflexióra és összehasonlításra sarkallja õket. ”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Fonyódi Gábor: A versügynök visszatér
"Nagyra törõ célunk nem más, mint a verset kiszabadítani az iskolai karanténból és újra a mindennapok részévé tenni! Küldetésünkben az iskolai gyakorlattól eltérõen nagyobb szerepet szánunk az alkotótevékenységeknek. Nemcsak megfigyeljük, számba vesszük a költõi nyelv sajátosságait, de megpróbáljuk alkalmazni is õket szövegalkotási kísérleteinkben. ”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Ruzsa Ágnes: Apró versek, kis ötletek
"Szerencsés, ha a gyerekekkel együtt, szoros kölcsönhatásban formálódik a tématerv és a módszertár. A sorozatunkban bemutatott ötletsorok, órarészletek, kisprojektek témáit mi is csak úgy találtuk, aztán csiszoltuk, formáltuk, alakítgattuk. Ötleteket adunk, nem kész óraterveket.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Farkasházi Csilla: Matek-játék 30.
"A pedagógia elsõdleges kérdése, hogy miként élhet a játékban rejlõ motivációs lehetõségekkel, hogyan használhatjuk fel a játékot pedagógiai célok eléréséhez a spontaneitás és a szabadság további biztosításával, hogyan tudjuk mindezt pedagógiai céljaink megvalósulásának szolgálatába állítani.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Vörösháziné Czicza Noémi: Így tanítunk mi...!
"Naponta hangoztatjuk, hogy mennyire nehéz a „mai” gyerekekkel, nem figyelnek, nem mélyülnek el a feladatokban, hamar feladják, nehezebben tanulnak! Vajon tényleg így van? Ennyire negatívan kell ezt a területet szemlélnünk? ”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Csillag Ferenc: Párhuzamos történetek
Értékelje cikkünket:
100%
0%