"A nyelvtani fogalmak megértése az alsó tagozatos tanulók absztrakciós képességének olyan magas szintjét feltételezi, mellyel gyerekeink túlnyomó többsége nem rendelkezik: ugyanis, ahogyan Kálmán László nyelvész felhívja rá a figyelmet, a matematikával szemben a nyelvtani fogalmaknak szinte semmi szemléleti alapjuk nincs, melyre építhetnénk.”
(Réz edény (sic!) és nyelvtan, Tanító 2019. április)

 

                                                                                     Fõszerkesztõ: Fejér Zsolt                                                                                       Webmester: Ungor Levente

A kiadásért felel: a Sprint Kiadó ügyvezetõje
Marketingigazgató: Mester Tamás
mester.tamas@sprintkiado.hu
Szerkesztõség és kiadó:1137 Budapest, Újpesti rkp. 7.
Telefon: 237-5060, fax: 237-5069
E-mail: tanito@sprintkiado.hu

Hirdetésfelvétel: ifj. Machos Ferenc
Telefon: 06 (1) 237-5060, 06 (30) 335-2949
Fax: 06 (1) 237-5069
E-mail: hirdetes@sprintkiado.hu

                                                                                       Minden jog fenntartva!                                                                                        A www.tanitonline.hu üzemeltetője a Sprint Kft.