Az alábbi cikkek a Tanító 2018/6. júniusi számában olvashatók. Az idézetek az érdeklődés felkeltését szolgálják, az értékelés megalapozására önmagukban nem alkalmasak. Módszertani folyóiratunk megrendelhető itt.


Serfőző Mónika: Mozaikok – Minőségértékelés és -fejlesztés az iskolában
"A szakmai önállóság lehetővé tette, hogy az iskolák maguk formálják meg pedagógiai arculatukat, kidolgozzák pedagógiai programjukat. A szabadság értékének meghonosodása után a kilencvenes évek közepére felerősödött az értékelés hiányának érzete, középpontba került a hatékonyság, minőség, elszámoltathatóság és a szakmai garancia problémaköre”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Hunyady Györgyné és M. Nádasi Mária: A mozaikok összképe
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Magyar Kinga – Petik Ágota – Ruzsa Ágnes: Álljatok fel! Szövegértés! – Képteremtés, látványalkotás
"Dönthetünk úgy is, hogy egy állóképet kérünk a csoportoktól arról a pillanatról, amikor szerintük a legnagyobb a feszültség. A megjelenített „fotók” szereplőinek gondolatát hallhatóvá tehetjük a »gondolatkihúzó« segítségével.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Demeter Katalin: Érzelmek és tanulás
"Vajon javít-e a tanuláshoz fűződő viszonyon az a gyakorta tapasztalható eljárás, hogy a gyermeket rossz tanulmányi előmenetele miatt eltiltják kedvenc sportszakkörétől?”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Sándor Zsuzsa: A vizuális kommunikáció modul (1–4. évfolyam) elméleti háttere és pedagógiai koncepciója
"A hagyományos szabadkézi alkotótevékenység természetesen ebben a programban is változatlanul megmarad. Azonban e mellett alsó tagozatban is teret adunk a multimédiás és digitális eszközök alkotáscélú tanulói használatának. ”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Demeter Katalin és Szegfű Mária: „A magyart is tanulni kell…” (5.) – Az igekötő használata és helyesírása
"Vannak hibák, amelyek annyira elterjedtek, hogy használatuk kifogásolható volta már föl sem merül. Így a tanító is ad óhatatlanul rossz nyelvi mintát a tanulóknak.”
Értékelje cikkünket:

Farkasházi Csilla: Varázskotta
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Oszoli-Pap Márta: Háry János – Komplex művészeti
"A gyerekek szeretnek „zajt kelteni”, ezek a hangszerek kiválóan oldják a gátlásokat. Az a gyermek is elkezd énekelni, ha közben csöröghet-zöröghet, aki amúgy nem szívesen énekel közösségben. A manipuláció, tevékenykedtetés összekapcsolódik a zenével.”
Értékelje cikkünket:
80%
20%

Nagy-Czirok Lászlóné: Amit az elsős bemeneti mérésekből kiolvashatunk
"Jelenleg alkalmazott tanítási módszereinkkel segíthetjük a tanulók önmagukhoz mért fejlődését, de hosszú távon egyelőre nem sikerül közelíteni egymáshoz a bemeneti mérésen gyengébben és jobban teljesítők eredményét. ”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Rábl Gabriella: Levél egy konferencia után
"Ma már azért kell, hogy süssünk mézeskalácsot, hogy tapasztaljon ilyet is a kisgyermek, mert az anyák már nem sütnek. Azért ültetünk virágot, mert otthon nem ültetnek. Szülői elvárás, hogy az óvodában jó sokat fessünk, vágjunk, ragasszunk a gyerekekkel, mert otthon ilyesmit nem szabad csinálni, mert piszokkal jár.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Csillag Ferenc: A tanév végén
"Közeledik a tanév vége. Mindenki elfáradt. Elgondolkodtató ennek az általános fáradtságnak az oka.”
Értékelje cikkünket:
100%
0%

Fonyódi Gábor: Nyári detektívtréning
Értékelje cikkünket:
100%
0%