"A változásokkal való szembesülés fontos kérdése, hogy a felsõoktatás szereplõi, elsõsorban maguk az oktatók hogyan értelmezik a tanulási folyamatokat, az elérni kívánt tudást, ezzel összefüggésben hogyan szervezik meg a hallgatóik tanulását?”
(Kolosai Nedda: Azt hiszem… legyünk esőcsinálók! Tanító 2019. január)

Tematikus kérdőívek:
A Nat módosításával kapcsolatos elvárásokról
A tanítók módszertani felkészültségéről
Detektíviskola
Óvoda-iskola átmenet

ÚJ - Olvasói kérdőívünk letölthető ide kattintva: http://tanitonline.hu/uploads/2907/olvasói_kérdőív_kész.docx

Kérdéseinket folyamatosan frissítjük, de egy-egy új szavazás indításával az előzőeket sem zárjuk le annak érdekében, hogy bárki, bármikor véleményt formálhasson a régebbiekről is. Legyél partnerünk Te is a közös nevezők keresésében és megfogalmazásában! Fogalmazd meg Te is azokat a szakmai kérdéseket, amelyekről szeretnéd megtudni kollégáid véleményét! Várjuk javaslataidat a tanito@sprintkiado.hu címen. Valamelyik kérdéshez bővebb hozzászólást fogalmaztál meg? Küldd el ezt is, hogy közzétehessük a honlapunkon vagy akár a folyóiratban!

(Bővebben...)

A gyerekek túlterheltsége szubjektív, a valós adatokkal nehezen vagy egyáltalán nem alátámasztható sztereotípia?
9% (4 db)
91% (41 db)
0% (0 db)
Jó ötlet, hogy a kitűnő tanulók idén is ingyen utazhatnak a budapesti Gyermekvasúton?
10% (5 db)
29% (14 db)
55% (27 db)
6% (3 db)
Tapasztalataid szerint miyen típusú problémák aránya nőtt leginkább az utóbbi években?
45% (47 db)
13% (14 db)
18% (19 db)
24% (25 db)
A legutóbbi évtizedben nőtt az atipikus fejlődést mutató gyerekek aránya?
0% (0 db)
0% (0 db)
100% (24 db)
Pedagógus és szülő között milyen viszony kialakítása volna kívánatos?
89% (40 db)
2% (1 db)
9% (4 db)
Az MTA elnöke szerint „az utolsó pillanatban vagyunk, hogy tegyünk valamit az oktatás érdekében”. Szerinted is ilyen nagy a baj?
6% (9 db)
77% (112 db)
17% (24 db)
0% (0 db)
Van olyan alapvető módszertani kérdés, amiben a tanítói szakma közös nevezőre jutott, így abban egységesnek nevezhető szakmai álláspontot tudnánk képviselni?
28% (18 db)
69% (44 db)
0% (0 db)
3% (2 db)
Milyen szerepe van a játéknak az iskoláskor kezdő szakaszában?
91% (161 db)
0% (0 db)
8% (14 db)
1% (2 db)
Mi jelent nagyobb veszélyt az alsó tagozaton?
91% (105 db)
4% (5 db)
5% (6 db)
Mi az alsó tagozat legfontosabb feladata?
25% (26 db)
1% (1 db)
74% (76 db)
0% (0 db)
Tapasztalataid szerint mi a jellemző: csak indokolt esetben sorakoztatjuk a gyerekeket?
14% (15 db)
55% (60 db)
32% (35 db)
Hogyan üljenek a gyerekek óra elején?
9% (10 db)
4% (4 db)
87% (97 db)
Indokolt megszüntetni a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő diákok (BTMN) osztályzás alóli felmentésének lehetőségét? 2.
6% (7 db)
74% (85 db)
10% (12 db)
10% (11 db)
Indokolt megszüntetni a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő diákok (BTMN) osztályzás alóli felmentésének lehetőségét?
19% (26 db)
78% (109 db)
4% (5 db)
Mi a legfontosabb elvárása a munkánkat szabályozó újabb, várható módosításokkal kapcsolatban?
8% (64 db)
68% (514 db)
24% (183 db)
Szükség volna egy előkészítő év bevezetésével 9 évfolyamosra bővíteni az általános iskolát?
60% (149 db)
38% (96 db)
2% (5 db)
Mi a legfőbb bűne a Mindenki című film pedagógusának?
34% (69 db)
6% (13 db)
46% (93 db)
14% (28 db)
A gyerekek önállóságra nevelése és problémamegoldó gondolkodásuk fejlődése érdekében végzett tevékenységünk általában megfelelő?
3% (6 db)
46% (84 db)
41% (75 db)
10% (18 db)
A puskázás mennyire jellemző a magyar iskolákban?
6% (12 db)
67% (133 db)
5% (9 db)
23% (46 db)
A szülők és gyerekek többsége a megfelelőnek tartott osztályzat vagy tudás megszerzését tartja fontosabbnak?
11% (20 db)
81% (153 db)
7% (14 db)
1% (1 db)
A félévi bizonyítványok a Te iskoládban reális képet adnak a gyerekek iskolai teljesítményéről?
37% (69 db)
61% (114 db)
3% (5 db)
A valamennyi tanuló fejlődését támogató, hatékony tanulásszervezés megvalósításához a külső vagy belső feltételek hiányoznak inkább?
61% (129 db)
35% (75 db)
4% (8 db)
A feltételek rendelkezésre állnak a tanítók többsége számára a valamennyi tanuló fejlődését támogató tanulási folyamat tervezéséhez és irányításához?
6% (10 db)
93% (169 db)
1% (2 db)
Mit érthetünk differenciáláson a pedagógiai munkában?
10% (17 db)
1% (2 db)
89% (157 db)
Kaphatnak több szerepet a tanulók az oktatási folyamat alakításában, akár még a szervezési módok megválasztását is befolyásolhatják?
3% (5 db)
17% (34 db)
80% (160 db)
Mennyire befolyásolhatják a tanító módszerei a tanulók motivációs szintjét?
3% (6 db)
95% (178 db)
2% (3 db)
Mekkora a tanulói motiváció jelentősége a tanulás hatékonysága szempontjából?
97% (174 db)
2% (4 db)
1% (1 db)
Kötetlen, szabad beszélgetésre szükséges napi szinten időt tervezni a tanítás részeként?
0% (0 db)
16% (29 db)
84% (154 db)
A tanítók munkája nem igényel éppoly magas szintű szakmai felkészültséget, mint a tanároké, ezért indokolt minőségi különbséget tenni közöttük? (Lásd: felvételi ponthatárok, a képzés színvonala, bérezés.)
0% (1 db)
99% (230 db)
0% (1 db)
A tanítás minősége, a tanító módszertani felkészültsége befolyásolhatja a tanuló fejlődését olyan mértékben, mint a családi háttér?
77% (193 db)
23% (58 db)
0% (1 db)
Meseolvasásra muszáj időt szakítanunk a tanórák részeként?
1% (1 db)
87% (173 db)
13% (26 db)
A tanítók óraterveit általánosságban mennyire határozza meg a tanulók egyéni szükségleteihez való alkalmazkodás igénye?
5% (11 db)
65% (136 db)
21% (43 db)
9% (18 db)
A csak aranyérmet értékelő magyar szurkolói attitűd összefügg az iskoláinkban tapasztalható hagyományos, csak a klasszikus jó tanulót (jól számol, szépen olvas és még csendes is) becsülő értékrenddel?
13% (22 db)
39% (68 db)
5% (9 db)
43% (74 db)
A 30 perces tanórák bevezetése elegendő változtatás az 1-2. osztályosok terhelésének optimalizálása érdekében?
1% (2 db)
83% (233 db)
16% (45 db)
0% (1 db)
Szerinted pedagógiai szempontból meggyőzően indokolható, hogy a vizuális kultúra tantárgyban nyújtott teljesítményt osztályzással értékeljük?
7% (14 db)
93% (184 db)
Indokolt, hogy alsó tagozaton átlagosan a teljes magyar óraszám 18,3%-át, összesen 153 nyelvtanórát tartunk?
9% (23 db)
80% (211 db)
5% (13 db)
6% (16 db)
Melyik tantárgy óraszámát kellene csökkenteni az alsó tagozaton? I. (További válaszlehetőségek a II. kérdőíven.)
5% (11 db)
31% (73 db)
62% (146 db)
3% (7 db)
Melyik tantárgy óraszámát kellene csökkenteni az alsó tagozaton? II.
11% (20 db)
6% (11 db)
72% (128 db)
11% (20 db)
Indokolt-e különbséget tenni a tanultak felidézésére fókuszáló tanulásirányítási szemlélet és a gyakorlatorientált, problémamegoldásra koncentráló szemlélet között?
17% (35 db)
74% (151 db)
7% (14 db)
2% (5 db)
Mi a legfőbb szerepe a pontozásnak (jutalommatricáknak, pecséteknek) az 1-2. évfolyam tanítói munkájában?
51% (113 db)
9% (19 db)
39% (86 db)
2% (5 db)
Tapasztalataid szerint a beiskolázás szabályainak módosítása óta változott az iskolaéretlen 1. osztályosok száma?
4% (16 db)
10% (46 db)
79% (349 db)
7% (29 db)
A matematika tanmeneted ütemezése, előírt időkeretei megfelelnek a saját osztályod optimális haladási tempójának?
4% (18 db)
17% (82 db)
73% (364 db)
6% (32 db)
Milyen keretek között kellene megvalósítani a mindennapos éneklést?
1% (3 db)
60% (242 db)
22% (89 db)
17% (70 db)
Mi a célravezető reakció folyamatosan ismétlődő magatartási probléma esetén?
2% (7 db)
74% (290 db)
6% (24 db)
18% (72 db)
Mit várjunk el az 1. osztályos gyerekektől az ebédlőben?
96% (502 db)
4% (20 db)
A Te iskoládban a gyerekek ebédeléséhez sikerül biztosítani a megfelelő körülményeket (optimális időpont, elegendő időtartam)?
45% (249 db)
8% (46 db)
27% (152 db)
19% (106 db)
A következő tankönyvi szöveg módszertanilag helyes vagy hibás? "A 10+10 szorzásként röviden leírható így: 2*10"
73% (278 db)
27% (102 db)
1-2. évfolyamon maximum mennyi lehetne a tanórai munkára és házi feladat elkészítésére együttesen fordítandó idő?
36% (294 db)
58% (478 db)
6% (52 db)
0% (2 db)
Az 1-2. évfolyamos gyerekek heti tanítási óraszámát
2% (21 db)
2% (20 db)
95% (870 db)
Munkád hatékonyságának növeléséhez az alábbiak közül mi járulhatna hozzá leginkább? 2.
11% (101 db)
87% (811 db)
2% (22 db)
Az alábbiak közül mi járulhatna hozzá munkád hatékonyságának növeléséhez? 1.
20% (163 db)
5% (39 db)
75% (619 db)
A tanító szempontjából mit tartasz a legnehezebb feladatnak a tanórákon?
7% (54 db)
8% (64 db)
72% (577 db)
13% (101 db)
Mi a véleményed a gyerekek egyéni haladási tempójának figyelembevételéről?
11% (115 db)
6% (63 db)
0% (5 db)
82% (842 db)